Menu Zamknij

Nadproża stalowe

Belki na nadproża

Nadproże stalowe wykonujemy najczęściej z dwuteowników (IPE, IPN, HEB, HEA) lub ceowników stalowych, mocowanych nad otworem okiennym lub drzwiowym. Zadaniem nadproża stalowego jest przeniesienie ciężaru ścian i stropów wyższych kondygnacji oraz dachu i obciążeń na nie działających.

Nadproża stalowe z dwuteowników

nadproże stalowe z dwuteownika

Nadproża stalowe z dwuteowników to najczęściej spotykany rodzaj belek wzmacniających. W zależności od potrzeb można użyć dwuteowników: IPE, IPN lub szerokostopowych: HEA i HEB. Nadproże wykonuje się, łącząc ze sobą dwie belki stalowe o wybranym przekroju za pomocą szpilek gwintowanych oraz nakrętek. Jest to optymalne rozwiązanie, tam gdzie zachodzi konieczność wykonania otworu drzwiowego lub okiennego bez osłabiania konstrukcji nośnej budynku.

Nadproża stalowe z ceowników

nadproże stalowe z ceownika

Nadproża z ceowników to równie często spotykany typ nadproży stalowych. Ten rodzaj nadproży wykonuje się z ceowników gorącowalcowanych łączonych w pary przy pomocy gwintowanych szpilek oraz nakrętek. Również w tym rozwiązaniu unikamy nadmiernego osłabienia wytrzymałości nośnej, poprzez dwuetapowy montaż.

Nadproża stalowe z innych profili

Nadproża możemy także wykonać z kątowników stalowych lub profili zamkniętych. Są to rzadziej spotykane rozwiązania w budownictwie. Wybór odpowiedniego przekroju i rozmiaru belek stalowych na nadproże, powinien być zawsze poprzedzony obliczeniami wytrzymałościowymi, wykonanymi przez uprawnionego konstruktora lub architekta.

Jesze kilka słów o nadprożach

Nadproże stalowe (belka stalowa, tregra) tak jak prefabrykowane belki żelbetowe przenosi obciążenia oddziałujące na ścianę ponad otworem, na ścianę po obu stronach otworu. Wybór najlepszego materiału na nadproże, nie powinien być przypadkowy, a uzależniony od rodzaju ściany (nośna, działowa), rodzaju prac budowlanych (budowa, rozbudowa, przebudowa) oraz przewidywanych obciążeń działających na nadproże. Nadproża stalowe, w odróżnieniu od prefabrykowanych żelbetowych, są wykonywane według indywidualnego zamówienia. Wyboru odpowiedniego rodzaju nadproża powinien dokonać doświadczony konstruktor. Wymagana tutaj jest fachowa wiedza na temat wytrzymałości materiałów, obliczania naprężeń i sił oraz technik budownictwa. Tylko taka ingerencja w konstrukcję budynku jest bezpieczna.

Etapy prac montażowych nadproży stalowych

 

  1. Precyzyjne wyznaczenie miejsca, gdzie oparte będą belki nadproża, wykucie gniazd po obu stronach ściany.
  2. Wykonanie podlewki betonowej klasy C12/15.
  3. Wykucie bruzdy o głębokości równej szerokości zastosowanego kształtownika.
  4. Umieszczenie belki oraz dokładne wypoziomowanie, w celu równomiernego rozkładu obciążeń.
  5. Dokładne wypełnienie betonem przestrzeni pod i nad belką.
  6. Powtórzenie puntów 3, 4, 5 z drugiej strony ściany.
  7. Dokładne skręcenie kształtowników śrubami.
  8. Wypełnienie belek cegłami lub bloczkami (szpałdowanie).
  9. Po związaniu zaprawy można przystąpić do wykucia otworu poniżej nadproża.